ТАНИМХАЙРАХ

Хэзээний танил мэт зан гаргах - За яршиг даа, хот хүрээнээс ирсэн хүнийг танихгүй байж танимхайран долигонож дэлгэрэнгүй...Нэгэн байшингийн тууж.