ТАНИРЛАХ IV
/ хуучирсан /

Тахигласан юмны уур, үнэрийг хувилгаан онгоддоо авах бөөгийн шашны нэг ёс үйлдэх, тайлга хүлээн авах.