ТАНС I

Хөвөн ноос зэргээр нэхсэн, хөнжлөөс нимгэн хучлага, бүтээлэг: ноосон танс (ноосон бүтээлэг).

Ижил үг:

ТАНС II