ТАНСАГЛАХ I

1. Тааламжтай, зохистой сайхан байх;


2. Аль сайхан бүхнийг эдлэх, хэрэглэх - Тавьсан эртний ерөөлөөр тантайгаа учирч тавтай хэлэлцсэн үгээр тансаглан луталж жаргая зээ. дэлгэрэнгүй...
3. Идээ ундаанд элбэг хангалуун байдлаар хандах.

Ижил үг:

ТАНСАГЛАХ II