ТАНТАЙХ

Тантгар болох, тантгар харагдах - Тагжгар туранхай биеийг минь тантайсан гэх, дахлай хөх нүүрийг минь мантайсан дэлгэрэнгүй... Ц.Дамдинсүрэн. Түүвэр зохиол.