ТАНТАР :

тантар тунтар (энд тэнд, ганц нэг), тантар тунтар алхах (энд тэнд, арайхийн алхах) тантар тунтар дэлгэрэнгүй... (энд тэнд гишгэх), тантар тунтар явах (арай ядан явах).