ТАНХАЙ

1. Зан үйл, ёс зүйгээс гажуу, хүмүүжилгүй, даруулгагүй, хэрцгий - Танхай буруу явдалт муу хүнтэй нөхөцвөл талаар дэлгэрэнгүй... Субашид., танхай хүн (балмад, дээрэнгүй хүн), танхайн хэрэг (олон нийтийн газар юм уу хүний хувийн эзэмшилд ёс бус аашлан балмад зан гаргасан хэрэг), танхай балмад [хоршоо] (ёс зүйгүй, дээрэнгүй), зэрлэг танхай [хоршоо] (ёс зүйгээс гажууд аашилдаг, хэрцгий зан авиртай), танхай явдал ихэдвэл таагүй явдал учрах [зүйр цэцэн үг] (танхай балмад явдал зөвхөн таагүй зүйл дагуулдаг гэсэн санаа), танхай тэнэг хоёр тамтаг болдог [зүйр цэцэн үг] (танхай дээрээ тэнэг бол хүний оронцог болно гэсэн санаа);


2. Ажил сургуульгүй, сэлгүүцэн тэнэдэг: танхай явах (ажил хөдөлмөр хийхгүй залхууран дэмий явах);
3. [шилжсэн] Сод гарамгай, авьяаслаг: билиг танхай (гаргууд авьяастай, сод авьяастай), билиг танхай найрагч (сод дэлгэрэнгүй...
танхай залуу хүмүүжилгүй, даруулгагүй залуу
танхай хүн балмад, дээрэнгүй хүн
танхайн хэрэг олон нийтийн газар юм уу хүний хувийн эзэмшилд ёс бус аашлан балмад зан гаргасан хэрэг
танхай балмад ёс зүйгүй, дээрэнгүй
зэрлэг танхай ёс зүйгээс гажууд аашилдаг, хэрцгий зан авиртай
танхай явдал ихэдвэл таагүй явдал учрах танхай балмад явдал зөвхөн таагүй зүйл дагуулдаг гэсэн санаа
танхай тэнэг хоёр тамтаг болдог танхай дээрээ тэнэг бол хүний оронцог болно гэсэн санаа
танхай явах ажил хөдөлмөр хийхгүй залхууран дэмий явах
билиг танхай

гаргууд авьяастай, сод авьяастай

билиг танхай найрагч

сод авьяаслаг найрагч

билиг танхай эрдэмтэн

сод гарамгай эрдэмтэн