ТАНХАЙТАХ

Танхай балмад авирлах, танхай зан авир гаргах: гудамжид танхайтах (гудамжид танхай байдал гаргах, дэлгэрэнгүй...