ТАНХИЛ

1. Ажил хөдөлмөрийн хал зүдүүр үзээгүй, тэсвэр хатуужил суугаагүй: танхил охин (эрх дураараа, хар бор дэлгэрэнгүй...


2. [шилжсэн] Эдлэгдээгүй малын эдэлгээ уналгад ороогүй, ардаг: ардаг танхил [хоршоо] (хүнд хүчир ажилд эдлэгдээгүй);
3. [шилжсэн] Сэтэрлэсний улмаас унаж эдлэхгүй болсон мал адгуус: танхил морь (сэтэрлэсэн морь).

танхил охин эрх дураараа, хар бор ажил хийлгүй өссөн охин
танхил өсөх эрх дураараа, ажил хөдөлмөрийн хал үзүүлэлгүй энхрийлэн өсгөх
ардаг танхил хүнд хүчир ажилд эдлэгдээгүй
танхил морь сэтэрлэсэн морь

лшыйы

огриги

Зочин 2021-02-02 20:19:51