ТАНШИХ I

1. Гайхмаар юм үзэж, хэл тагнайгаа ташиж дуугаргах: тагнайгаа танших (тагнайгаа таших, тагнайгаа дэлгэрэнгүй...

тагнайгаа танших тагнайгаа таших, тагнайгаа хэлээрээ ташин дуугаргах
танших тагших тагнай хэлээ дуугаргах
Ижил үг:

ТАНШИХ II