ТАР II

Уралдах морины амьсгааг задалж хурд нэмэх, огцом хөдөлгөөнд хөлийн ээдрээ арилгах дасгал, сорилт: догшин тар дэлгэрэнгүй... (уралдах морины хөлийн ээдрээг гаргахаар ойрхон газар давхиулах).

догшин тар хийх уралдах морины хөлийн ээдрээг гаргахаар ойрхон газар давхиулах
Ижил үг:

ТАР I

ТАР III

ТАР IV

ТАР V

ТАР VI

ТАР VII

ТАР VIII