ТАРААЛТ

Тараах үйлийн үр дүнг заасан нэр: сонин хэвлэл тараалт (сонин хэвлэлийг түгээж тараасан явц, дэлгэрэнгүй...