ТАР V

тар няр (хатуу юмны харшилдан унахад гарах дуу чимээ), тар няр хийх (хатуу юм нурж дэлгэрэнгүй...

тар няр хатуу юмны харшилдан унахад гарах дуу чимээ
тар няр хийх хатуу юм нурж унахдаа харшилдан дуугарах
тар няр хийн унах хатуу юм харшилдан нурж унах
Ижил үг:

ТАР I

ТАР II

ТАР III

ТАР IV

ТАР VI

ТАР VII

ТАР VIII