ТАНХИМ

1. [хуучирсан] Яамлан сууж хэрэг шийтгэх газар, албан байр, тэнхим: шүүх танхим (шүүх яам);


2. Нийтийн цугларах, хуралдах, хичээллэх уудам том тасалгаа - Байцаан өнгөрүүлэх ангид нь элдэв бүртгэл тэмдэглэл хийлгээд хүлээх танхимд дэлгэрэнгүй... Б.Ринчен. Өмнө этгээдэд зорчсон тэмдэглэл., хичээлийн танхим (хичээллэх өрөө), лекцийн танхим (лекц болох өрөө), улсын их хурлын танхим (улсын их хурал хуралдах том тасалгаа), хурлын танхим (хурал хийх өрөө), хүлээлгийн танхим (үзвэр, үйлчилгээний газрын хүлээх өрөө), худалдаа үйлдвэрлэлийн танхим (худалдаа үйлдвэрлэл эрхлэгчид цуглан хэлэлцэх газар).

шүүх танхим шүүх яам
хичээлийн танхим хичээллэх өрөө
лекцийн танхим лекц болох өрөө
улсын их хурлын танхим улсын их хурал хуралдах том тасалгаа
хурлын танхим хурал хийх өрөө
хүлээлгийн танхим үзвэр, үйлчилгээний газрын хүлээх өрөө
худалдаа үйлдвэрлэлийн танхим худалдаа үйлдвэрлэл эрхлэгчид цуглан хэлэлцэх газар

танхим

иргэний танхим

Зочин 2020-09-25 08:28:00