ТАНХИЛЗАХ

1. Эелдэг наалинхай янз байдал, эрх танхи зан ааш гаргах: танхилзан байх (сайхан ааш гаргах, янз дэлгэрэнгүй...


2. Эрхлэн эрвэлзэж төв бус аашлах, эр эмийн журмаас тэрслэх;
3. [шилжсэн] Мал унаа удаан хугацаанд уналга эдэлгээнд ороогүйн улмаас элдэв ааш гаргах.