ТАНХИЛАХ

Танхи байдал гаргах, эрх дураараа байдал гаргах.