зэрлэг танхай
ёс зүйгээс гажууд аашилдаг, хэрцгий зан авиртай