танхай явах
ажил хөдөлмөр хийхгүй залхууран дэмий явах