ТАНТГАР

Хүн, амьтны бие бялдар хэвийн хэмжээнээс тарган, луглагар, бүдүүн - Монгол дээлтэй тантгар шар хүн майхны зүүн дэлгэрэнгүй... Ц.Уламбаяр. Зовлон жаргал., тантгар хүүхэн (бүдүүн махлаг хүүхэн).