ТАНТРАМ

Банхгар хоншоортой, арьс болон бөс түрийтэй, нэг арьсаар хумьж оёсон бүстэй, арьсан зулагтай, дан ширэн ултай, голдуу дэлгэрэнгүй...