ТАНСАГ

1. Аливаа зүйлээр элбэг дэлбэг, хангалуун: тансаг амьдрал (элбэг дэлбэг дутагдаж гачигдах зүйлгүй аж дэлгэрэнгүй...


2. Нэн тааламжтай үнэр, амт бүрэлдсэн, сайхан амттай: тансаг амт (сайхан амт), тансаг идээ (нэн амтлаг идээ, ховор дэлгэрэнгүй...
3. Энхрий өссөн, хэтэрхий хайранд умбасан: тансаг байх (хэтэрхий эрх дураараа байх), тансаг өссөн хүүхэд (элбэг дэлгэрэнгүй...
4. Онц гоёхон, сэтгэлд зохистой, гоё үзэсгэлэнтэй: тансаг хувцас (үнэтэй эдээр хийсэн үзэмжтэй хувцас), тансаг үг дэлгэрэнгүй...
5. Идээ ундаанд ханалтай: тансаг идэштэй хүмүүс (байнга амт чанар сайтай, үнэтэй юм иддэг хүмүүс).

тансаг амьдрал элбэг дэлбэг дутагдаж гачигдах зүйлгүй аж төрөх нь
тансаг баяр ууж идэх, нүд хужирлах зүйлээр их баяр
тансагт ташуурах элбэг дэлбэгт ташуурах
баян тансаг а. Элбэг дэлбэг, дутагдаж гачигдах юмгүй; б. Хангалуун
тансаг амт сайхан амт
тансаг идээ нэн амтлаг идээ, ховор нандин идээ ундаа
тансаг үнэртэн сайхан, анхилуун үнэртэй зүйлс
тансаг байх хэтэрхий эрх дураараа байх
тансаг өссөн хүүхэд элбэг дэлбэг өссөн, дутах юмгүй хангалуун, эрх дураараа өссөн хүүхэд
тансаг хувцас үнэтэй эдээр хийсэн үзэмжтэй хувцас
тансаг үг сэтгэлд зохистой эерүү үг
онгог тансаг ихэд нандигнан хайрласан зүйл
тансаг идэштэй хүмүүс байнга амт чанар сайтай, үнэтэй юм иддэг хүмүүс