ТАНИРЛАХ II

1. Анир чимээ олж сонсох;


2. [шилжсэн] Анир сураг, сураг чимээ олж сонсох.