ТАНИРЛАХ I

Үнэрлэх, шинших: үнэрлэх танирлах [хоршоо] (хамраараа юмны үнэр ялгах).