ТАНИР I

1. Анир, чимээ: анир танир [хоршоо] (анир чимээ), танир чимээ [хоршоо] (дуу дэлгэрэнгүй...


2. [шилжсэн] Сураг ажиг, хэл чимээ: сураг танир [хоршоо] (сураг ажиг, хэл чимээ).

анир танир анир чимээ
танир чимээ дуу чимээнээс дам дам гарах дуурайн
сураг танир сураг ажиг, хэл чимээ
Ижил үг:

ТАНИР II