ТАНИМГАЙРХАХ

Таньдаг юм шиг зан, байдал гаргах, хэзээний таньдаг байсан янз байдал гаргах - Намайг ирэхэд тэд танимхайран дэлгэрэнгүй... П.Лувсанцэрэн. Хөдөөгийн дуун.