ТАНДАХ III

Тагнуур чирч тариалангийн талбай, газрын хөрсийг засах: газар тандах (газар тагнуураар засах), дэлгэрэнгүй...

газар тандах газар тагнуураар засах
талбай тандах талбай тагнуураар янзлах, засах
Ижил үг:

ТАНДАХ I

ТАНДАХ II