ТАНГАРАХ

1. Адуу хойд хоёр хөлөөрөө зэрэг өшиглөх - “Юу гэнээ” гэж хашхиртал цаад даага гуяныхаа түлэгдэхүйд дэлгэрэнгүй... Л.Түдэв. Нүүдэл;


2. [шилжсэн] Ачаа тээш хэтэрхий өндөрдөн нааш цааш ганхан хөдлөх.