ТАЛИАН
/ нутгийн аялгуу /

буриад Ойн цоорхой, хэсэгхэн тал газар, дэвсэг, цагаалж - Таван хүрэл хадын дэвсэг дээр нь төрөв л гэнэ, дэлгэрэнгүй...Г.Гантогтох. Буриад аялгууны толь.