ТАКТИК

1. Дайн тулааны бодлого; байлдааныг удирдах, байлдаан хийх арга ухаан: тактикийн бэлтгэл (цэргийн дэлгэрэнгүй...


2. [шилжсэн] Нийгэм улс төрийн тэмцэл явуулах арга ажиллагааны цогц, тавьсан зорилтоо хэрэгжүүлэх арга ухаан: тактик боловсруулах дэлгэрэнгүй...
тактикийн бэлтгэл цэргийн салбар анги, нэгтгэлийн бие бүрэлдэхүүн, удирдлагын байгууллагыг байлдаанд бэлтгэж, байлдахад сургах бэлтгэл сургуулийн нэг
байлдааны тактик байлдааны үйл ажиллагааг явуулах тулааны бодлого
давшилтын тактик дайн тулааны үед цэргийн анги нэгтгэл урагш давших төлөвлөгөө
ухрах тактик хохирол багатай, зөв зүйтэй ухран дараагийн давшилтад хүрэх байлдааны бодлого
эзлэх тактик эсрэг этгээдийн байрлалыг эзлэн авах төлөвлөгөө
тактик боловсруулах ямар нэг томоохон үйл ажиллагааг явуулах арга ухаан боловсруулах
тактик сайтай а. Бодож боловсруулах арга ухаан сайтай; б. Бодож төлөвлөсөн зүйл нь сайн