ТАЙШ
/ хуучирсан /

1. Хуучин цагт нэгдүгээр зэргийн тэргүүн дэсийн бичгийн сайдад олгох цол - Миний арван хөвгүүдийн дотроос Хадаан дэлгэрэнгүй... Монголын нууц товчоо;


2. Хаан ор залгах хүүг заан залах түшмэл: тайш түшмэл (хааны ор залгах хүүгийн багшийн зэрэг цол).