ТАКСИ

Явсны хөлсийг тусгай тоолуурын заалтаар төлж зорчигч, ачааг зөөвөрлөдөг хөлсний тэрэг: дуудлагын дэлгэрэнгүй... (дуудлагаар үйлчлэх суудлын автомашин) - Дуудлагын таксигаар гэртээ хүргүүлэв. “Цог” сэтгүүл., чиглэлийн такси (тогтсон чиглэлд үйлчлэх хөлсний тэрэг), таксины жолооч (хөлсөөр үйлчлэх суудлын автомашины жолооч) - Дэлэг гуайн тэр яриаг сонсоод дуугүй дүмбийж явсан таксины жолооч ч инээд алдав. Л.Дашням. Бурхантын цэцэг., таксины зогсоол (хөлсний тэрэг олноор зогсож зорчигч авах газар), таксины тоолуур (тээврийн хөлс, таксины ажлыг хурдны хайрцгаас дамжлага авч тооцон, эргэх зарчмаар ажилладаг механик ажиллагаатай тоолуур).

дуудлагын такси дуудлагаар үйлчлэх суудлын автомашин
чиглэлийн такси тогтсон чиглэлд үйлчлэх хөлсний тэрэг
таксины жолооч хөлсөөр үйлчлэх суудлын автомашины жолооч
таксины зогсоол хөлсний тэрэг олноор зогсож зорчигч авах газар
таксины тоолуур тээврийн хөлс, таксины ажлыг хурдны хайрцгаас дамжлага авч тооцон, эргэх зарчмаар ажилладаг механик ажиллагаатай тоолуур