ТАЙФУ
/ хуучирсан /

Нэгдүгээр зэргийн хоёрдугаар дэсийн бичгийн сайд буюу тайшийн дараах цол - Цаад тайфудаа хэлээрэй гэв. дэлгэрэнгүй...