ТАЙТИЙХ

1. Хүн, амьтны тойгоороо дотогш майга харагдах: тайтийсан хөлтэй хүн (тойгоороо майга хүн);


2. [шилжсэн] Бядуу, муу, арай ядсан дорой байдалтай алхах, гишгэх: тайтийж явах (арайхийж явах).