ТАЙТГАРАХ

1. Сэтгэл санаа тайвшрах, дотор уужрах, сэтгэлийн гуниг зовлон арилах - Хулан нэлээд удаан уйлаад сая тайтгарч энэ дэлгэрэнгүй... С.Эрдэнэ. Хонгорзул., сэтгэл санаа тайтгарах (сэтгэл санаа тайван болох, сэтгэл санаа тайвшрах), уйлж тайтгарах (уйлж тайвшрах, уйлж тайван болох) - Нулимсандаа тайтгарах ёсон бий. Л.Түдэв. Уулын үер;


2. Хилэгнэж байсан уур хилэн намжих, омог нь дарагдах, хорсол тайлагдах: уур хилэн тайтгарах (уур гарч тайвшрах) - Хэдхэн минутын дэлгэрэнгүй... П.Лувсанцэрэн. Хөдөөгийн дуун;

3. [шилжсэн] Цаг агаар тогтуун болох, тэнгэрийн муухай арилах: тэнгэр тайтгарах (хуйсганаж байсан тэнгэр онгойж цаг агаар тогтуун дэлгэрэнгүй...
сэтгэл санаа тайтгарах сэтгэл санаа тайван болох, сэтгэл санаа тайвшрах
уйлж тайтгарах уйлж тайвшрах, уйлж тайван болох
уур хилэн тайтгарах уур гарч тайвшрах
тэнгэр тайтгарах хуйсганаж байсан тэнгэр онгойж цаг агаар тогтуун болох