тэнгэр тайтгарах
хуйсганаж байсан тэнгэр онгойж цаг агаар тогтуун болох

Өөөөөөжжж

А лажу

Зочин 2019-02-20 18:28:12


Ааааааааааааааааааааааээээээээээээээээээээннннннннннннннүүүүззззззззккккккк

Уууэннэөөө ш дпеюювьтттииммссссссбыыыйц

Зочин 2019-02-20 18:29:09