ТАЙРДАС

Урт юмнаас тайрч авсан охор хэсэг: түлээний тайрдас (түлээнээс тайрч авсан хэсэг) - Сүхээ эргэж дэлгэрэнгүй... Л.Түдэв. Алтан гадас чигийг заана., лааны тайрдас (лаанаас тайрч авсан богино хэсэг), модны тайрдас (модноос тайрч авсан охор хэсэг) - Балтаа тэр чигээр нь доош буулгахад модны тайрдас хоёр хуваагдав. Л.Түдэв. Алтан гадас чигийг заана.

түлээний тайрдас түлээнээс тайрч авсан хэсэг
лааны тайрдас лаанаас тайрч авсан богино хэсэг
модны тайрдас модноос тайрч авсан охор хэсэг