ТАЙЛЛАГА

1. Юмны учир утгыг ялган салгаж, тайлбар зүүлт хийсэн бичиг тайлбар: тайллага бичиг (тайлбар бичиг);


2. Оньсого таавар, үгийн сүлжээ зэргийн хариу.