МАНАРГАХ

1. Хурдан явах эсвэл салхи шуурга гарч тоос шороо зэргийг дэгдээх: шороо манаргах (их салхи хөдөлж дэлгэрэнгүй...


2. [шилжсэн] Үймээн шуугиан дэгдээх.