МАНАС II

манас хийх (үйл явдал гэнэт хүчтэй өрнөх), манас хийн өвдөх (гэнэт хүчтэй өвдөх), дэлгэрэнгүй...

манас хийх үйл явдал гэнэт хүчтэй өрнөх
манас хийн өвдөх гэнэт хүчтэй өвдөх
гал манас хийх гал гэнэт дүрэлзэн асах
хуйхлагдан манас хийх галд шатан хуйхлагдах
Ижил үг:

МАНАС I