МАНАХ II

1. Харж хамгаалахаар манаанд гарах: адуу манах (адуугаа шөнө сахиж хонох), хот манах дэлгэрэнгүй...


2. Цагдах, хянах, сэрэмжлэх - Дөрвөн мянган баатар дөч давхарлаад манана. Жангар., дэлгэрэнгүй...
адуу манах адуугаа шөнө сахиж хонох
хот манах хотыг харж хамгаалах
үүд манах хүүтэй, ураг тэлэх хүүхэнтэй үр хүүхэдтэй болоорой гэсэн санаа
манах цагдах сэрэмжлэн харгалзах
зүүд манах зүүдэндээ тодорхой зүйл үзэх гэж баруун алгаа дэрлэн зүүн гараа ташаан дээрээ тавьж унтах
биеэ манах

биеэ оторлох, ажлаас хойш суух

Ижил үг:

МАНАХ I