МАНГАНТ

Манган агуулагдаж буй зүйл: мангант болд (найрлагад нь манган тэг аравны найман хувиас дээш хэмжээтэй дэлгэрэнгүй...