МАНГАР

1. Сэтгэн бодох чадвар муутай, эргүү балай: мангар хүн (сэтгэхүй муутай бүдүүлэг хүн), мангар дэлгэрэнгүй... (бүдүүлэг, этгээд зан ааш), мангар тэнэг [хоршоо] (ой ухаан муу);


2. [шилжсэн] Согтууруулах ундаа уугаад шартсан нь: мангар тайлах (шараа тайлах).

мангар хүн сэтгэхүй муутай бүдүүлэг хүн
мангар зан бүдүүлэг, этгээд зан ааш
мангар тэнэг ой ухаан муу
мангар тайлах шараа тайлах

Отгон охинийг өхөөрдсөн хувивилбар

Эдний мангар нь том болжээ.

Зочин 2018-01-19 01:41:39