МАНГИНА
/ ургамал /

Мангир төст нэг зүйл ургамал: Мангина хавар нэлээд эрт ургаж, зургаа, долоон сард цэцэглэнэ. дэлгэрэнгүй...