МАНГАС I
/ амьтан /

Үлгэр домогт гардаг хүн дүрст, санаа муут махчин - Арван таван толгойтой атгаалжин хар мангас гарч ирэв. дэлгэрэнгүй...

ягчис мангас асуури мэт нэгэн төрөлтөн болон үлгэр домогт гардаг хүн дүрст, санаа муут махчин амьтан
мангаст манцуугийн нэмэр муу зүйлийг хөөргөн дэвэргэх гэсэн санаа
завилах нь жанжин, залгих нь мангас гадаад төрх нь баатар шиг авч ховдог шунахай байдалтай гэсэн санаа
Ижил үг:

МАНГАС II

МАНГАС III