МАНГАС II
/ амьтан /

Эм шилүүс: Эм шилүүсийг мангас гэнэ. “Шинжлэх ухаан амьдрал” дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

МАНГАС I

МАНГАС III