МАНГАСЛАХ

[шилжсэн] Ихэд ховдоглон идэх: мангаслаж өгөх (цадахаа мэдэхгүй шунахайран идэх).