МАНГАА
/ яриа /

Мангас гэдгийг цээрлэн хэлсэн үг: *хадны мангаа (үлгэр домогт гардаг уул хаданд амьдардаг дэлгэрэнгүй...