МАНАРТАХ

Манарах байдал илрэх, мэдэгдэх: толгой манартах (толгой дүйрч эргэх) - Тоо шагайж дэлгэрэнгүй... С.Удвал. Та бид уулзана.