ТАЙЛГА

1. Тайх үйлийн нэр; онгон шүтээний тахилга: тайлгын бичиг (онгон шүтээн дээр бичсэн бичиг), дэлгэрэнгүй...


2. Нас нөхцөгсдийн хойлго - Ихсийн газар тайлгын идээ өргөхөд Өэлүн үжин хождож очсон тул тайлгын идээний хувиас хоцров. дэлгэрэнгүй...

тайлгын бичиг онгон шүтээн дээр бичсэн бичиг
тайлгын эзэн тайлга хийж буй хүн
тайлга болох тахилга болох
тайлга үйлдэх уул ус түүний лус савдгийг аргадах зан үйл хийх
тайлгын сүм тайлга хийдэг сүм
тайлга тахилга ямар нэг эрхэм зүйлийг өргөн дээдлэх зан үйл