тайлга үйлдэх
уул ус түүний лус савдгийг аргадах зан үйл хийх